H Tipi İskele Sistemi

  1. Anasayfa
  2. Ürünlerimiz
  3. H Tipi İskele Sistemi

H TİPİ İSKELE SİSTEMİ

H tipi iş iskelesi; kurulumu ve sökümü oldukça kolay olarak tasarlanmış iş gücü ve zamandan tasarruf ettiren bir sistemdir.

 

Kurulumunda hiçbir alet kullanımına ihtiyaç duyulmaz ve fazla yer kaplamadan stoklanır.

 

Her türlü dış cephe veya bina iç aydınlatma, galeri veya asansör boşluklarında yüzeyde yapılacak her türlü işlem için (yalıtım, sıva, boya,

giydirme, cephe, vb.) kolaylıkla kullanılabilir.

 

Son derece hafif, pratik olması ve projeye göre farklı ebatlarda dizayna uygulanabiliyor olması gibi sebeplerle oldukça tercih edilen bir

sistemdir.

 

Yatay ve düşey elemanların bağlantısı ile rijit bir sistem oluşturulduğundan burkulmaya karşı emniyetli yük taşıma kapasitesi yüksek bir iskele

kurulumu gerçekleştirilir.

 

Her türlü cephe işinde, sıva, boya, cephe giydirme, kaplama işlerinde

kullanılan pratik bir iskele sistemidir. Gerektiğinde tekerlek takılarak

mobil iskele olarak da kullanılabilir. H çerçeve, Diagonaller ve Korkuluk

olmak üzere üç temel parçadan oluşur. H çerçeveler 048x3 mm

borudan, diagonal ve korkuluk boruları 034x2mm borudan imal

edilmektedir. Yardımcı eleman olarak alt ayar mili, çelik kalas,merdiven

ve boru kelepçeli duvar dayama elemanları kullanılır. H elemandaki

geçme borusu, montajı kolaylaştırmak için özel baskılı üretilir. H çerçeve

ile bağlantısı pimli olup geçme borusunun montaj yönüne hareketi

kolaylaştırılmıştır. Böylece özellikle yüksek yapı uygulamalarında

üst üste eklemeler pratikleşmiş, personel güvenliği üst düzeyde

sağlanmıştır. H tipi cephe iskele sistemi modüllerden oluşur. Bir

modül, bir adet H çerçeve, iki adet diagonal ve bir adet yatay bağlantı

(korkuluk) dan oluşmaktadır. 2m yüksekliğinde 2.5m uzunluğunda

toplam 5m2 alan kaplar. İskele malzeme ihtiyacı hesaplanırken, baştaki

sıra hariç tutulup yataydaki her 2.5m ve yükseklikteki her 2m için bir

modül olarak hesaplanır.

H ÇERÇEVE ELEMANI 200

H ÇERÇEVE ELEMANI 100

L ÇERÇEVE

YAN KORKULUK

BAŞLANGIÇ AYAĞI

KONSOL

I ÇERÇEVE

ÇAPRAZ BAĞLANTI ELEMANI

YATAY BAĞLANTI ELEMANI

MERDİVENLİ KALAS

SAC KALAS YÜRÜME PLATFORMU

ALT AYAR MİLİ

İSKELE KELEPÇESİ (DÖNERLİ)

H Tipi İskele Sistemi